تبلیغات
محفلی به یاد شهدای عزیز یگان ویژه صابرین - تصویری که هر روز به من لبخند میزد
درباره وبلاگ
امنیت امروز خود را مدیون شهدا هستیم ...
به نام خدای شهیـــــــــــــــــــد
هر روز از مقابلش میگذشتم و یک نگاه به آن تصویر می انداختم، لبخند پاکش روی قلبم می نشست و من می رفتم سراغ زندگی ؛ البته اینکه این عکس روی  تیرچراغ برق سرکوچه ما چه میکند هم خودش داستان دارد:
 کمیل(شهید صفری تبار یکی از شهدای صابرین شهریور90 بود)  یکی از دوستان مصطفی (مصطفی آزادی) و از پاسداران گروه صابرین بود که شهید شد و من این را از روی پیراهن مشکی تن مصطفی دانستم و همین سرآغازی شد برای اصراری بر برگزاری یک محفل که چون برگزار گشت تنها مهمانی از آن که شهید کمیل را خوب می شناخت ، همین مصطفی بود و البته مردی که میگفتند با دختر و همسرش آمده است، ما بقی همه برای کلمه شهید آمده بودند، برای ارادت .

بعدها مشخص شد آن مرد ناآشنا ، آشنای شهید بود، پدر خانم ایشان(خانواده نامزد شهید در محله فیروزآباد فریدونکنار زندگی میکردند)


دو روز بعدخانواده نامزدشان محفلی برگزار کرد که در آن بزم غم همه خانواده شهید آمده بودند و درخلال آن مراسم بود که من برای اولین بار عکس ایشان را دیدم، همان عکسی که تا مدت ها دلخوش به لبخندی از آن بودم.


و چرا دل خوش، و چرا تا مدت ها؟  این هم شنیدنش برای غیر شاید بی معنی باشد ولی چون من ، اهل فریدونکناری که ده یا پانزده ، روز پس از آن مراسم، خود مهمان عزیزی از سومار داشته باشد، حسین جانی( مراد حسین جان کریمی نسب است که روزهای انتهایی شهریور 1390 خبر آمدنش شهر را پر کرده بود .) که از ماه ها قبل اهالی خواب آمدنش را دیده بودند ولی تعابیرش را نمی دانستند ،می گفتند قطعا دیدن شهدا در خواب معنی خواهد داشت و دیدیم که داشت.

شهدا :

        + شهید کمیل(مصطفی) صفری تبار اصالتا مازندرانی و اهل شهرستان بابل است ، ایشان یکی از شهدای گروه صابرین شهریور سال گذشته می باشد و همانطور که ذکر شد نامزد ایشان از اهالی فریدونکنار بوده است.

       + شهید حسینجان کریمی نسب شهید مفقودالاثر دفاع مقدس بوده که شهریور سال گذشته پس از 27 سال در محل شهادتش یعنی جبهه سومار خودش را به مردم منتظر نشان داد و سرافراز به شهرش بازگشت، برخی از اهالی محل میگویند، مراسماتی که برای شهید صفری تبار گرفته شد درواقع آزمون های آمادگی مردم محله بود برای آمدن مسافری غریب.

برگرفته از وبلاگ نقطه رهایی